A+ R A-
Bantam B Braves
1601: 13-07-2020 18:30 Bantam B Pantheres Blanc 11 : 4 Bantam B Braves Parc Henri-Julien 1
1607: 15-07-2020 18:30 Bantam B Braves 7 : 10 Bantam B Jets F-18 Parc Giuseppe-Garibaldi nord
1618: 20-07-2020 18:45 Bantam B Red Sox 10 : 5 Bantam B Braves Parc Du Moulin 1
1628: 24-07-2020 18:45 Bantam B Braves 6 : 12 Bantam B Rangers Parc Giuseppe-Garibaldi nord
1629: 27-07-2020 18:30 Bantam B A.B.A. 11 : 1 Bantam B Braves Parc Jarry 3 (MTL)
1637: 29-07-2020 18:30 Bantam B Braves 5 : 10 Bantam B Pantheres Jaune Parc Giuseppe-Garibaldi nord
1647: 03-08-2020 18:45 Bantam B Bantam Females Tornades 13 : 6 Bantam B Braves Parc Pépin 1
1653: 05-08-2020 18:45 Bantam B Braves 8 : 15 Bantam B White Sox Parc Giuseppe-Garibaldi nord
1663: 12-08-2020 18:30 Bantam B Braves 3 : 14 Bantam B Jets F-22 Parc Giuseppe-Garibaldi nord
1669: 14-08-2020 18:30 Bantam B Bucs 12 : 11 Bantam B Braves Parc Giuseppe-Garibaldi nord
1675: 17-08-2020 18:45 Bantam B Mets 14 : 13 Bantam B Braves Parc Isabelle
1684: 21-08-2020 18:30 Bantam B Braves 13 : 4 Bantam B Monarques Parc Giuseppe-Garibaldi nord
1690: 24-08-2020 20:45 Bantam B Titans 0 : 0 Bantam B Braves Parc Liébert 1
1692: 26-08-2020 18:30 Bantam B Braves 10 : 8 Bantam B Reds Parc Giuseppe-Garibaldi nord
1708: 02-09-2020 18:30 Bantam B Braves - : - Bantam B Pantheres Blanc CANCELLED - WEATHER
1719: 04-09-2020 18:45 Bantam B White Sox 0 : 0 Bantam B Braves Parc Chopin